Arbetsmiljö för chefer

Ofta hamnar chefens egen arbetsmiljö mellan stolarna då fokus ligger på de anställda. Här tar vi upp exempel på hur personer i chefsposition kan hantera sin egen arbetsmiljösituation. Det är lättare att leda andra om man själv mår bra.

Målgrupp: Alla chefer eller som har en ledande funktion inom organisation eller företag.

Ur innehållet:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Chefen situation

Fokus ligger på arbetstagarna, hur kan man som chef själv se till sin egen arbetsmiljö?

 

Utbildningen ges som hel, halvdag eller föreläsning.

 

Comments are closed.