Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi arbetar med att hjälpa företag komma igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete både för nya företag och de som känner att de behöver uppdatera sina kunskaper.

Alla företag som har anställda måste enligt Arbetsmiljölagen ha ett Systematiskt arbetsmiljöarbete för att göra arbetsplatsen säker,samtliga företag oavsett inriktning skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den här utbildningen ger ert företag den praktiska kunskapen om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en del i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Genom utbildningen lär du dig användbara metoder och tips som du kan applicera i din verksamhet för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det blir enklare att hitta och ta fram hitta rutiner för att identifiera och fånga upp både fysiska och psykosociala risker för åtgärder.

Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Målgrupp
Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Ur kursinnehållet:
– undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
– uppgiftsfördelning och kunskaper
– nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
– rutiner, instruktioner och dokumentation
– systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
– handlingsplan för den egna verksamheten

Kursmaterial
Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften för 1 eller 2 dagars-kurser.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna
– ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
– veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
– veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Att du är något insatt i din organisations systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi erbjuder kursen i olika utföranden. 2-dagars kurs, 1-dagskurs,  halvdag och i föreläsningsform.

 

Arbetsmiljö för chefer

Ofta hamnar chefens egen arbetsmiljö mellan stolarna då fokus ligger på de anställda. Här tar vi upp exempel på hur personer i chefsposition kan hantera sin egen arbetsmiljösituation. Det är lättare att leda andra om man själv mår bra.

Utbildningen ges som hel, halvdag eller föreläsning.

 

Mindfulness på arbetsplatsen

Konkurrensen om kunder, ledare och medarbetare hårdnar. Hur blir vi en attraktiv arbetsplats som kan behålla och locka till oss viktiga kompetenser?

Vi lever i ett högt tempo med ständiga förändringar och splittringen av vår uppmärksamhet har aldrig varit större. Det kan leda till ohälsa, otrygghet, dålig självkänsla, mm. Medarbetarna är våra viktigaste resurser. Hur kan vi skapa förutsättningar så att fler får tillgång till sina fulla resurser? Förutom att öka välbefinnande och glädje skapar det också högre produktivitet och en attraktiv arbetsplats! Några frågor att fundera kring:

  • Idag är hjärnan vår produktionsapparat! Hur underhåller vi den?
  • Ledare och medarbetare är splittrade vilket leder till minskad produktivitet. Hur minskar vi splittring och ökar förmågan att fokusera?
  • Arbetsliv, privatliv, karriär. Hur kan vi få livspusslet att gå ihop?
  • I många verksamheter ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna och i organisationsanalyser är området stress, markerat med RÖD varningslampa! Hur hittar vi lösningar på det?

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och koncentrationsförmåga. Dessa saker leder bland annat till förbättrad arbetsmiljö, större glädje och högre produktivitet. Det syns med andra ord i resultaträkningen och i arbetsklimatet!

 Flera har provat!

Det kommer ca 700 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt  t ex. Pacific Investment Management, Apple Computer, Yahoo, Google, McKinsey, Deutsche Bank, Hughes Aircraft, Procter & Gamble, och Starbucks.

Här är citat från några deltagare:

”Mindfulness är ett stöd i att förstå vikten och med hjälp av övningarna hitta balansen i vardagen och fokusera på det som för mig är viktigt att hantera just nu.”.

”Ett lugn av ett nytt slag infinner sig i kroppen både under, efter och lång tid efter att jag genomfört meditation. Andningsankaret och även kroppsscanningen, som kan genomföras när och var man än befinner sig, ger både trygghet och ett helt nytt lugn i kroppen”

”Kursen stämmer till 100 %. Jag mår mycket mycket bättre både mentalt och fysiskt, kommit igång med träning, och det har med kursen att göra”

”Det som var mitt huvudmål var att minska stressen, tycker att det är det som jag märker mest men även att jag sover något bättre på nätterna. Tycker också att jag är medveten, framför allt om det som jag bör släppa för jag inte kan påverka men också av omgivningen, när jag äter, går lyssnar etc.”

”Från att varit väldigt novis inom området har jag fått en ökat kunskap om mindfulness men framförallt har jag fått till mig ett verktyg för att utvecklas”.

Kontakta oss för att diskutera ett upplägg som passar er verksamhet!

Comments are closed.