Brandkunskap

Kraven på verksamheter har förändrats sedan 2004 då lagen om skydd mot olyckor infördes. Idag är varje verksamhet ansvarig att hålla med någon form av regelbunden brandskyddsutbildning för alla medarbetare.
För att hjälpa verksamheter att klara av detta krav utbildar vi i allmänkunskap i brand.

Utbildningen säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde samtidigt som den hjälper verksamheten att upprätthålla brandskyddet på företaget.

I utbildningen ingår:

  • Kunskap om brand – orsaker/ brandförlopp/ brandspridning
  • Varna, larma, släck
  • Utrymning – hur människor agerar vid brand
  • Begränsa skada vid brand
  • Brandceller
  • Praktisk släckningsövning
  • Förebygga brand
  • Brandskyddsutrustning

Målgrupp

För verksamheter som vill förstärka kompetensen hos sina medarbetare. Utbildningen är allmänt hållen vilket gör den användbar för alla typer av verksamheter.

Vi går teoretiskt genom olika risker för brand i såväl hemmiljö som på en arbetsplats. Vi övar praktiskt med brandsläckare och brandfilt.

Utbildningen erbjuds både 2 timmar och 3 timmar. Max 15 deltagare per tillfälle.

 

 

 

 

 

Comments are closed.