Heta arbeten

Alla arbeten som kan medföra värmeökning eller gnistbildning kan orsaka bränder. Det kan till exempel röra sig om arbetsmoment med vinkelslip, kap, snabbroterande verktyg. Samtliga arbetsmoment som ger en värmeökning eller gnistbildning räknas in i Heta Arbeten.

Som en följd av de många bränder uppstår kring arbete som innehåller Heta arbeten har försäkringsbolagen skärpt sina villkor och antalet bränder minskat kraftigt. Ett av villkoren är att de som hanterar Heta Arbeten måste ha utbildning och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Under utbildningen får du lära dig hur du hanterar risker, förebygger brand, brandkunskap och vilka lagar och regler som styr brandskyddet inom Heta Arbeten. Det finns olika roller inom Heta Arbeten och dessa har olika ansvar. Du lär dig också under utbildningen att hantera gällande säkerhetsregler och hur du hanterar tillståndslistan för Heta Arbeten.

Utbildningen ger behörighet i 5 år gällande rollerna utförare av Heta arbeten, Tillståndsansvarig och Brandvakt. Behörigheten som utfärdas är personlig.

En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat.

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat.

Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten® krävs ett giltigt certifikat.

För att erhålla ett certifikat genomgår deltagaren ett kunskapstest i slutet på utbildningen (nytt från Januari 2015). Testet görs via nätet varför deltagaren behöver ha med sig en smartphone eller surfplatta eller bärbar dator till kursen.

Utbildningen är på cirka 7 timmar (inklusive lunch, fikapauser).

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika,  kursmaterial samt avgift för Heta Arbeten-certifikat ingår i kursavgiften. Max 20 deltagare per kurstillfälle.

Försäljning av brandskyddsmaterial och förbandsmaterial under utbildningen.

Tillgängliga datum finns i kalendern.

Utbildningen genomförs på Backa Scoutgård i Backa, Göteborg

Comments are closed.