Nyheter

SMS-livräddare införs på försök i regionen som kan hjälpa till vid hjärtstopp!

Pressmeddelande  •  2015-03-11 14:38 CET

Nära 10.000 personer i Sverige drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhusen. Idag överlever bara cirka 500 av dessa. Insatser i väntan på att ambulans anländer kan ha en avgörande betydelse. GrönBlå Samverkan vill därför driva ett projekt med SMS-utlarmning av livräddare samt livräddare utrustade med defibrillator i Västra Götaland. Beslut om detta togs idag på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter en motion från Magnus Berntsson (KD) som Regionfullmäktige tidigare ställt sig positiv till.

SMS-utlarmning bygger på att man kan engagera allmänheten i larmkedjan, dvs. frivilliga som efter utbildning i hjärt- och lungräddning kan engagera sig i att rädda liv genom att ingå i en SMS-larmkedja. I projektet ingår SMS-utlarmning av personer som kan bistå med defibrillator.

Vill Du veta mer? Gå in på Svenska HLR Rådets hemsida www.hlr.nu

—————————————————————————————————————————————–

Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

Antalet som överlever plötsligt hjärtstopp ökar och har mer än fyrdubblats på 20 år visar Svenska hjärt-lungräddningsregistrets statistik.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Nio av tio av de som drabbas av hjärtstopp dör, men nu visar en ny sammanställning att antalet räddade liv ökar.

Under perioden 1992 till 2013 har antalet svenskar som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus ökat från 124 till 539. Ökningen har framförallt skett efter år 2000 visar ny statistik. En viktig orsak till att fler räddas är att det finns fler hjärtstartare i samhället.

Behandling med hjärtstartare sätts i dag in snabbare än tidigare, trots att det tar allt längre tid för ambulansen att komma fram efter ett larm. Det beror på att antalet hjärtstartare i Sverige ökar för varje år. I dag finns över 10 000 registrerade hjärtstartare i landet, vilket kan jämföras med omkring 2 000 för fem år sedan.

– Det är positivt att fler överlever plötsligt hjärtstopp, men fortfarande är det alldeles för många som inte klarar sig. Med fler hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning kan vi rädda fler liv.

Källa Hjärt-Lungfonden.

Anmäl Dig till HLR utbildning idag och lär Dig hjälpa den som drabbas. Bokning här

—————————————————————————————————————————————–

 

Comments are closed.