Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi arbetar med att hjälpa företag komma igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete både för nya företag och de som känner att de behöver uppdatera sina kunskaper.

Alla företag som har anställda måste enligt Arbetsmiljölagen ha ett Systematiskt arbetsmiljöarbete för att göra arbetsplatsen säker,samtliga företag oavsett inriktning skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den här utbildningen ger ert företag den praktiska kunskapen om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en del i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Genom utbildningen lär du dig användbara metoder och tips som du kan applicera i din verksamhet för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det blir enklare att hitta och ta fram hitta rutiner för att identifiera och fånga upp både fysiska och psykosociala risker för åtgärder.

Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Målgrupp
Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Ur kursinnehållet:
– undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
– uppgiftsfördelning och kunskaper
– nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
– rutiner, instruktioner och dokumentation
– systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
– handlingsplan för den egna verksamheten

Kursmaterial
Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften för 1 eller 2 dagars-kurser.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna
– ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
– veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
– veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Att du är något insatt i din organisations systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi erbjuder kursen i olika utföranden. 2-dagars kurs, 1-dagskurs,  halvdag och i föreläsningsform.

Comments are closed.